Vår historia

Året var 2003 då Micke Lindberg och Ola Priebe bestämde sig för att starta ett byggföretag tillsammans. Båda två hade mer än tio år bakom sig som anställda hantverkare. Micke som snickare och Ola som murare. Företaget fick namnet Lindberg&Priebe AB. 

Under de följande åren växte firman ut ur boxadressen till kontoret på Källundavägen och fler medarbetare anställdes.

År 2015 tog Ola steget ut ur bolaget och Micke driver därefter Lindbergs bygg AB tillsammans med sina anställda. Företaget inriktar sig på både gamla och nya hus med många olika typer av arbeten.